Jogi nyilatkozat

Copyright © 2024 
Minden jog fenntartva.

Jogi nyilatkozat

Copyright © 2024 
Minden jog fenntartva.

I. Általános információk

Az oldalt renault.inicial.hu üzemelteti: ,
Adószám: , Székhelye , Kivonat , Kivonat , Kivonat (tovább „Vállalkozó“).

 

II. Információk termékekről és szolgáltatásokról

A RENAULT fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon szereplő információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, különösen a bemutatott modellek műszaki jellemzőit és felszerelést, tekintettel a honlap interaktív jellegére, anélkül, hogy ez bármiféle felelősségvállalást jelentene a RENAULT-ra, a hálózat tagjaira vagy alkalmazottaira nézve.

A RENAULT hálózat az Ön rendelkezésére áll, minden információt igyekszik megadni, legyen szó a tarifákról, a bemutatott modellek rendelkezésre állásáról vagy a legutóbbi fejlesztésekről.

Új autók

A renault.inicial.hu oldalon bemutatott új autók jellemzői megfelelnek a feltöltéskor vagy a honlap oldalainak frissítése idején létező jellemzőknek. A feltüntetett árak a hatályos RENAULT tarifa táblázatból származnak. Ezek az ajánlott maximális árakat mutatják, forgalomba helyezési, leszállítási és felszerelési költségeivel együtt.

A honlapon feltüntetett termékinformációk megfelelnek a feltöltéskor vagy a honlap oldalainak frissítése idején létező információknak, ezek csak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek szerződéses ajánlatnak a Renault, leányvállalatai vagy kereskedelmi hálózatának tagjai részéről. Hasonlóképpen, a honlapon feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek és nincs szerződéses értékük. Hibák és félreértések mindig előfordulhatnak, az ilyen helyzetekben kérjük megértő közreműködését.  

Felhasznált anyagok

A honlap szerint bőrből készült ülés részben bőrből, részben bevont textilből készül. A bőrből készült sebességváltó-gomb és kormány rost bőrből van. Az értékesítési képviselők pontos információkkal szolgálhatnak a felhasznált anyagokkal kapcsolatban. 

 

II. Kereskedelmi hálózat

A RENAULT magyarországi márkakereskedő hálózata készséggel áll az Ön rendelkezésére. Ha további információkra lenne szükség a honlapon bemutatott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, keressék márkakereskedői hálózatunk tagjait. Köszönjük, hogy kérdésével a márkakereskedőhöz fordul.

A márkakereskedők, valamint a saját nevükben és saját számlájukra dolgozó független kereskedők vállalják a felelősséget a honlapon általuk megjelentett információkért.

 

III. Felelősség korlátozása

A felhasználók az oldalakat a saját felelősségükre látogatják. A RENAULT, leányvállalatai, kereskedelmi hálózatának tagjai semmiképpen sem vonhatók felelősségre a közvetett vagy közvetlen károkért, nevezetesen az anyagi károkért, az adat- vagy informatikai programveszteségekért, a pénzügyi károkért, amelyek a honlap vagy a kapcsolódó oldalak használatából vagy azok meglátogatásából fakadnak. Az oldal tartalmával kapcsolatban semmiféle garanciát nem nyújtunk.

A modellekről és jellemzőikről adott információk a honlap oldalainak feltöltésekor vagy frissítésekor fennálló helyzetet tükrözik, csak tájékoztató jelleggel vannak fent és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak a Renault termékeire vagy szolgáltatásaira nézve, sem a Renault, sem a leányvállalatai vagy kereskedelmi hálózatának tagjai részéről. Hibák és mulasztások bármikor előfordulhatnak.

A honlapon bemutatott termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozások alá eshet. Ezért az Ön feladata annak ellenőrzése, hogy abban az országban, ahonnan fel kíván csatlakozni az oldalunkra, a törvények ezt engedélyezik-e. 

 

IV. Az Adatvédelem általános kérdései

A RENAULT és a Renault Hungária Kft adatkezelőként az Ügyfelektől előzetesen, a kereskedelmi hálózaton keresztül vagy közvetlenül, előzetesen beszerzett hozzájárulás alapján és annak feltételei szerint rögzíti és tárolja személyes adataikat. Ügyfelek a Renault és Dacia termékeket vásárlók, vagy szolgáltatásokat igénybe vevők és ezek képviselői, valamint a lehetséges vásárlók és szolgáltatás lehetséges igénybevevői és ezek képviselői.

Az Ügyfelek által adott hozzájárulás önkéntes, terjedelme témakörben és időben is korlátozható, módosítható, visszavonható. Amennyiben az Ügyfelek a legszélesebb körű hozzájárulást megadják, az kiterjed arra is, hogy a Renault Hungária Kft. a RENAULT és DACIA márkákkal kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön részükre e-mailben, sms-ben, vagy telefonos megkereséssel, őket a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének utólagos ellenőrzésében közreműködésre kérheti. 

Az Ügyfél ezt a hozzájárulást bármikor módosíthatja, visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben az ugyfel.kapcsolat@renault.hu, vagy a következő címre küldött levélben: Renault Hungária Kft. 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100. Minden olyan esetben, ha a megadott személyes adatokat a Renault Hungária Kft. a fentiekben meghatározott eredeti adatfelvétel céljától eltérő adatkezelési, illetve adattovábbítási célra kívánja felhasználni, erről az érintett ügyfelet megfelelően tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri.

Az adatkezelés célja: a Renault és Dacia márkák termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, a megvásárolt termékekkel kapcsolatos minőségbiztosítás, felmérés ügyfél-elégedettségről és piackutatás üzletszerzéshez, nyereményjáték lebonyolításával vagy anélkül, jótállási kötelezettségek teljesítésének elősegítése, a jótállási és karbantartási feladatok ellátásához kapcsolattartás az ügyfelekkel és lehetséges ügyfelekkel, emellett tájékoztatás saját és partnereink kereskedelmi és üzleti ajánlatairól, szóbeli, informatikai vagy papíralapú megkeresések formájában. A hozzánk forduló Ügyfelek tájékoztatása és panaszos megkereséseinek kezelése során az általunk szükségesnek és célszerűnek ítélt termékek és szolgáltatások ajánlása, segítségnyújtás a gépjármű karbantartásának, vagy javításának feladatai közti eligazodásban, új termék kiválasztásában.

A Renault Hungária Kft kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat, csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

A cél elérésének érdekében és az ahhoz szükséges terjedelemben az adatkezelők jogosultak a személyes adatok továbbítására a Renault cégcsoport tagjai, azaz a Renault, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, továbbá és beszállítói, valamint a kereskedelmi hálózat tagjai részére továbbítani a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, valamint kivételes esetben a 6.§ (5) bekezdés.

A kezelt adatok köre: Vezetéknév, utónév, titulus, állampolgárság, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím, postázási cím, lakcím, kapcsolattartási ügyféljelszavak, beleegyezés, lemondás igényekről, vásárlással/szolgáltatás igénybe vételével vagy csak érdeklődéssel érintett márka, modell, opciók, dátum, km, értékesítő és javító/karbantartó vállalkozás, műszaki előzmények, minden közvetlenül vagy közvetve rendelkezésünkre bocsátott és személy beazonosítására vagy beazonosíthatóságára alkalmas adat.

A kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők és szerepük az adatkezelésben:

• cégnév: Renault Hungária Kft, feladat: az általa kezelt adatok őrzéséről, felhasználásukról és mindezek jogszerűségéről való gondoskodás;

• cégnév: Renault S.A.S., mint gyártó (székhely: 34, quai du Point du Jour, 92109 Boulogne Billancourt, FR, honlap: www.renault.fr ), feladat: a részére adatfeldolgozótól vagy adatkezelőtől továbbított adatok kiértékelése és az adattulajdonos ügyfél számára gépjármű karbantartás, javítás, vásárlás céljából ajánlható és ellenértékért vagy díjmentesen igénybe vehető szolgáltatás és termék meghatározása, további szükséges adatok beszerzésének meghatározása;

• a gyártó által ilyen jogosítvánnyal felruházott márkakereskedések és márkaszervizek Magyarország és az Európai Unió területén, feladatuk a részükre továbbított adatok felhasználása az ügyféllel való közvetlen kapcsolatfelvételhez és részére a megajánlott vagy egyeztetett szolgáltatás és termék nyújtása. A márkakereskedések és márkaszervizek neve, székhelye és elérhetőségeik a www.renault.hu honlapról érhetők el;

• cégnév: Salesforce.com, inc. (székhely: The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States, honlap: www.salesforce.com ), feladata: tárhelyszolgáltatás, amelyet angliai szerver (székhely: SFDC Emea Data Centre Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY) útján biztosít;

• megbízás alapján az adatkezelő részére szerződés alapján szolgáltatást nyújtó beszállítók, a célhoz szükséges terjedelemben. Amennyiben az Ügyfeleket érintő személyes adatok az Európai Unión kívül székelő alvállalkozókhoz kerülnek továbbításra, szükség esetén az alvállalkozó személyes adat-továbbítási szerződést ír alá a személyes adatok védelmének a RENAULT-éval és az európai jogrendszerével azonos színvonal fenntartásáról.

A Renault Hungária Kft jogosult megosztani az általa kezelt személyes adatokat cégcsoportjának tagjaival és a kereskedelmi hálózatával. Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ez utóbbiak szerződéses alapon kötelesek tiszteletben tartani azon személyes adatok bizalmas voltát és biztonságát, melyeket megkaphatnak és amelyeket kizárólag az általunk rájuk bízott szolgáltatásuk nyújtása keretében jogosultak felhasználni. 

Kötelezzük magunkat, hogy az alábbiakban kifejezett esetek kivételével az általunk kezelt személyes adatokat nem értékesítjük és nem adjuk bérbe, nem ruházzuk át harmadik személyeknek az érintett előzetes hozzájárulása nélkül. 

A Renault Hungária Kft az általa kezelt személyes adatoknak az érintett előzetes hozzájárulása nélküli kiadására kötelezhető jogos igény teljesítése érdekében : a személyes adatokat megfelelő terjedelemben kiadhatjuk, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az szükséges egy érvényesnek tűnő hatósági megkeresés, bírósági ítélet vagy rendelkezés teljesítéséhez, vagy egy olyan megkereséséhez, melynek kiadó hatósága igazolja a jogosultságát az információknak egy egyedi eljárás keretében vagy jogos érdekek gyakorlása, így különösen jogok megóvása keretében történő beszerzésére. 

 

Az adatkezelés időtartama és módszere: 

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig  -mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 25 napos időtartamig - tároljuk és használjuk fel.

Az adatkezelés, feldolgozás informatikai úton történik, az Infotv-ben meghatározott biztonságossági követelmények betartásával. A Renault Hungária Kft a gyártó, valamint a saját maga által fenntartott informatikai rendszerek korlátozott és ellenőrzött, felhatalmazáson alapuló hozzáféréssel védett használatával, titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség betartatásával, valamint ellenőrzött szolgáltatókkal kötött megállapodások útján teljesíti a személyes adatok biztonságával kapcsolatos vállalásait és kötelezettségeit.

Az adattulajdonos érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

• A Renault Hungária Kft tájékoztatja az Ügyfeleket annak lehetőségéről, hogy a róluk kezelt adatokról tájékoztatást kérjenek, kérjék személyes adataik helyesbítését, vagy törlését vagypedig zárolását. A Renault Hungária Kft ezen kéréseket a kézhezvételtől számított 25 napon belül köteles megfelelően teljesíteni, vagy a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás ingyenes, de a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatáskérés teljesítésére méltányos díj állapítható meg. 

• Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27, illetve az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes törvényszék), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu. 

Lényegesebb jogszabályok, nyilvántartási számok:

A RENAULT-t tekintve : « la loi n°78-17 « Informatique, Fichiers et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée » (az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény), a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.

 

V. Alkalmazandó jog

A jelen Általános Feltételekre a magyar jogszabályok vonatkoznak. Az Általános Feltételek magyar nyelven íródtak. Vita esetén, kizárólag a magyar bíróságok illetékesek.

 

VI. Az Általános Feltételek módosítása, frissítése

A Renault Hungária Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy frissítse a honlaphoz és az Általános Feltételekhez való hozzáférést.  A módosítások és a frissítések miatt a felhasználónak folyamatosan ellenőriznie kell a honlapon az éppen aktuális Általános feltételeket.

 

Copyright © 2024 
Minden jog fenntartva.
Márkáink